Журнал зареєстрований Міністерством юстиції України 13 вересня 2001 р.
Реєстраційний номер КВ – 5475 , входить до переліку наукових видань України , в яких публікуються результати дисертаційних робіт на присудження наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук ( постанова президії ВАК – липень 2010 року).
Друкується за рішенням вченої ради Одеського національного політехнічного університету (протокол № 7 від 30.08.2013 ).

Редакційна колегія:

Бойко А.О. – доктор технічних наук, доцент

Григоров О.В. – доктор технічних наук, професор

Колісник М.П. – кандидат технічних наук, професор

Крупко В.Г. – кандидат технічних наук, доцент

Ловейкін В.С. – доктор технічних наук, професор

Малащенко В.О. – доктор технічних наук, професор

Мартовицький Л.М. – кандидат технічних наук, доцент

Михайлов Є.П. – кандидат технічних наук, доцент

Ракша С.В. – доктор технічних наук, професор

Семенюк В.Ф. – доктор технічних наук, професор

Ситник М.П. – доктор технічних наук,

Смирнов Г.Ф. – кандидат технічних наук, професор

Суглобов В.В. – доктор технічних наук, професор.

Головний редактор: Семенюк В.Ф.
Заступник голови редакції: Смирнов Г.Ф.

Відповідальний секретар редакції: Вудвуд О.М.


Яндекс.Метрика