ISSN 2311-0368 (Print)  ISSN 2409-1049 (Online)

Засновник:  
Одеський національний політехнічний університет,
Підйомно-транспортна академія наук України 

Видавець:
Національний університет «Одеська політехніка»,
Підйомно-транспортна академія наук України. 

Журнал зареєстрований Міністерством юстиції України 13 вересня 2001 р. Реєстраційний номер КВ – 5475

Мета та завдання, сфера досліджень:

Підйомно-транспортна техніка – міжнародний науково-технічний і виробничий журнал, заснований у 2001 р. Одеським національним політехнічним університетом та Підйомно-транспортною академією наук України.

Видання Підйомно-транспортна техніка висвітлює фундаментальні і прикладні питання механіки й машинобудування, а саме: структура, конструкція, кінематика підйомно-транспортних машин; динаміка, міцність, стійкість; приводи і системи керування підйомно-транспортних машин; діагностика, експлуатація і ремонт; технологія виробництва машин; логістика і механізація вантажно-розвантажувальних робіт; робототехніка.

Журнал дає можливість фахівцям інженерних галузей налагоджувати контакти з колегами і кооперуватися для розв’язання спільних науково-технічних та виробничих завдань.

Індексування/реферування:

CrossRef, Google Scholar, Електронна версія розміщується на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Департаментом атестації кадрів України «Підйомно-транспортна техніка» включено до списку журналів, в яких рекомендується публікувати роботи претендентам на здобуття вчених звань та  наукових ступенів (технічні науки).

Ліцензування:

Редакція журналу Підйомно-транспортна техніка практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Контент розповсюджуються відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution Licence.