Видавнича етика

Одеський національний політехнічний університет, як видавець рецензованого журналу “Підйомно-транспортна техніка”, підтримує політику видавництва Elsevier, спрямовану на дотримання принципів видавничої етики.

Можна навести приклад питань, пов’язаних з видавничою етикою, з якими стикається редактор, також випадки, коли автор копіює значну частину «запозиченої» роботи без згадки про це, коли присвоєна робота видається за свою, випадки шахрайства при дослідженні, а також суперечки по авторству.

Одеський національний політехнічний університет визнає, що відстеження дотримання принципів видавничої етики є однією з головних складових рецензування та видання, і знаходиться у сфері відповідальності головного редактора журналу. Одеський національний політехнічний університет бере методичні рекомендації, розроблені у видавництві Elsevier на допомогу редакторам, рецензентам і авторам при виконанні ними свого морального боргу. Крім того, Одеський національний політехнічний університет тісно співпрацює з іншими видавцями з тим, щоб впроваджувати ці стандарти видавничої етики у практику.

Дані методичні рекомендації засновані на діючій політиці Elsevier в області видавничої етики.