Редакційна колегія

Головний редактор:
Семенюк Володимир Федорович (проф., д.т.н.; Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна)

Заступник голови редакції:
Бойко Андрій Олександрович (проф., д.т.н.; Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна)

Відповідальний секретар редакції:
Вудвуд Олександр Миколайович (Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна)

Редакційна колегія:

1. Бойко Андрій Олександрович (проф., д.т.н.; Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна)
2. Дімітров Любомір (проф., д.т.н.; Софійський технічний університет, м. Софія, Болгарія).
3. Іванов Віктор Володимирович (проф., д.т.н.; Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна).
4. Караіванов Димитър (доц. д.т.н.; Університет хімічної технології та металургії, м. Софія, Болгарія).
5. Малащенко Володимир Олександрович  (проф., д.т.н.; Національний університет „Львівська політехніка”,  м. Львів, Україна).
6. Ракша Сергій Васильович (проф., д.т.н.; Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро, Україна).
7. Ромасевич Юрій Олександрович ( проф., д.т.н.; Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна).
8. Суглобов Володимир Васильович (проф., д.т.н.; Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна).