Рецензування статті

Загальні положення
Рукопис статті обов’язково підлягає анонімному рецензуванню двома провідними спеціалістами у відповідній галузі. Автори можуть запропонувати кандидатури незалежних рецензентів для своєї роботи, редакторат з розумінням ставиться до таких побажань, проте лишає за собою право залучати тих рецензентів, які проведуть більш ґрунтовний аналіз роботи.

Рецензентів інформують про те, що надіслані їм рукописи є приватною власністю авторів і відносяться до відомостей, що не підлягають розголошенню.

Рішення рецензента не є остаточним. Автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу у разі незгоди з рішенням рецензента. Стаття може бути направлена на додаткове рецензування або на узгодження в редакційну колегію. При вирішенні спірних питань, що виникли в процесі рецензування статті, остаточним є рішення редколегії.

У разі відхилення рецензентами статті редакція надсилає автору письмове повідомлення.

Стаття, надіслана автору на переробку, має бути повернена у виправленому вигляді протягом 3-х тижнів. До переробленого варіанту статті необхідно додати лист від авторів, що містить відповіді на всі зауваження і пояснює всі зміни, зроблені в статті.

Виправлений авторами варіант статті, погоджений з рецензентами, вважається остаточним і має бути підписаний рецензентами та науковим редактором «До друку», після чого заміни тексту, рисунків або таблиць стають неприпустимими.

Порядок рецензування
1. Надіслана стаття реєструється в момент надходження до редакції твердої копії поштою або електронною поштою (e-версія).
2. Наукові редактори журналу приймають рішення про вибір рецензентів для даного рукопису відповідно до його тематики.
3. Матеріали рукопису посилаються на рецензування рецензентам. Строк рецензування – два тижні.
4. Після отримання рецензій на рукопис, редакція направляє їх автору. У разі двох позитивних рецензій рукопис готується до публікації. У разі необхідності переробки рукопису, автор опрацьовує статтю, враховуючи всі зауваження та побажання рецензентів.
5. Перероблений варіант рукопису відправляється на повторне рецензування.
6. Рукопис, що отримав позитивну рецензію затверджується до публікації науковим редактором, потім розглядається та затверджується до публікації на засіданні редколегії.
7. Затверджений редколегією рукопис передається до редакції для подальшої підготовки до публікації.