4(48)

1
Підйомно-транспортна техніка, 2015, №4(44)
Зміст
  1. Титул.
  2. Зміст.
  3. Чаюн И. М., Непомнящий А. В. Технологические источники повышающие качество канатов. – C. 4-13.
  4. Човнюк Ю. В., Діктерук М. Г., Комоцька С. Ю. Уточнений динамічний аналіз та оптимізація режимів руху вібраційних грейферів. – C. 14-20.
  5. Михайлов Є. П., Крись М. В. Локальна навігація мобільних роботів з використанням засобів одометрії. – C. 21-30.
  6. Малащенко В. О., Федик В. В. Кількісний аналіз моменту опору опорно-поворотного пристрою автокранів. – C. 31-36.
  7. Настасенко В. О. Нові різальні інструменти з механічним кріпленням багатогранних непереточуваних пластин бокової схеми різання. – C. 37-46.
  8. Волобуєва Т. В. Нормування витрат матеріальних ресурсів на підприємствах автомобільного транспорту на основі логістичного підходу. – C. 47-52.
  9. Проценко В. О., Настасенко В. О., Клементьєва О. Ю. Геометричні та силові параметри муфти з торцевою установкою канатів тангенціального розташування. – C. 53-59.


Яндекс.Метрика