Визначення впливу геометричних параметрів канатних блоків на довговічність канату

Автори
Фідровська Н. М., Писарцов О. С., Нестеренко В. В.
Номер журналу
Підйомно-транспортна техніка, 2020, №1(62)
Сторінки
19-28
DOI
10.15276/pidtt.1.62.2020.02
Анотація
Сучасний рівень розвитку техніки потребує все нові вимоги до надійності і довговічності підйомних канатів. При виборі конструкції канатів потрібно виходити із тих умов, в яких вони будуть експлуатуватися і проводити розрахунки саме виходячи з цих умов. Метод розрахунку канатів, який застосовується стандартом на теперішній час, не відображає дійсних умов роботи канату і не забезпечує його потрібної довговічності. В тих розрахунках, які наводяться в навчальній і довідковій літературі, недооцінюється вплив геометричних і пружних параметрів канатних блоків на довговічність канату. Канат вибирається тільки з умов на розтягнення, в той час, як експериментально доведено, що розрив дротинок в більшості випадків виникає саме при проходженні канатом блоку. Розглядаючи сили, які виникають при набіганні канату на шків, визначена залежність сили натягу дроту канату на перехідній ділянці в залежності від радіусу пасма, радіусу шківа і кута звивки дротинок. При набіганні канату на шків подовження проволоки на випуклій стороні канату в залежності від сил тертя буде розподіляться в сторону стиску на вогнутій стороні канату. Це подовження змінює осьове зусилля в проволоці. Для забезпеченні відсутності зношування канату і блоку, в точці сходу канату з блоку, була отримана математична залежність для максимально допустимого кута відхилення канату, який сходе з блоку. З умови прилягання канату до борту блоку і запобігання перелому канату по краю борту рівчака був визначений максимально допустимий кут повороту канату в місці відриву його від поверхні блоку. Кут розкриття рівчака блоку визначається із умови зменшення кручення канату при його девіації і його величина має дуже значний вплив на довговічність канату. В роботі було проаналізовано вплив кута розкриття рівчака блоку на допустимий кут відхилення канату, який збігає з блоку. Внаслідок жорсткості канату і того, що його кривизна в зоні набігання на блок змінюється не миттєво, а з деякою кінцевою швидкістю, при набіганні канату на блок, прилягання канату не проходить по всій довжині ручія. Прийнявши закон змінення навантаження зігнутого канату з урахуванням сили тертя між блоком і канатом було отримано формулу для визначення кута, на якому канат відходить від блоку. Це дозволяє отримати більш реальну картину навантаження канату, який зігнутий на блоці
Ключові слова
кран; механізм підйому; канат; блок канатний; контактні напруження; кут відхилення канату; довговічність каната
Завантажити статтю