Вплив характеру дії зовнішнього навантаження на жорсткість головних балок мостових кранів

Автори
Ткачьов О. А., Ткачьов А. В.
Номер журналу
Підйомно-транспортна техніка, 2020, №1(62)
Сторінки
51-60
DOI
10.15276/pidtt.1.62.2020.05
Анотація
В даній роботі розглядаються питання, які пов’язані з з підвищенням несучої здатності прольотних балок кранів мостового типу методом попереднього напруження. Розв’язок задачі полягає у використанні нового схемного рішення по розвантаженню головних балок крана та дослідженню їх статичної жорсткості за будь-якого місця тимчасового навантаження. Наведена математична модель мостового крана із заздалегідь напруженими балками, яка базується на загальній теорії стійкості пружних систем. В даній роботі були отримані рівняння кривої прогинів цієї балки, які дозволили розглянути та проаналізувати вплив ексцентрично подовжніх сил на її напружено-деформований стан. За результатами отриманих рівнянь було проведено дослідження статичної жорсткості головної балки в залежності від характеру дії зовнішнього тимчасового навантаження. Аналіз отриманих результатів виявив, що використання запропонованого схемного рішення дозволяє до мінімуму зменшити вигини прольотної будівлі при знаходженні візка з вантажем над опорою. Крім того, виявлено, що при роботі мостового крана з вантажем у середині прольоту прогини прольотної будови не виходять за межі регламентованих прогинів звичайного кранового моста. Що позитивно впливає на деформаційний стан головної балки та полегшує роботу крана в цілому. Отримані у даній роботі результати можуть бути у подальшому використані для модернізації кранів з метою підвищення їх вантажопідйомності, поширення терміна їх служби без демонтажу, а також для вдосконалення існуючих конструкцій та інженерних методів розрахунку як на стадіях їх проектування, так і в умовах реальної експлуатації.
Ключові слова
мостовий кран, несуча здатність, попереднє напруження, головні балки, статична жорсткість, деформаційний стан.
Завантажити статтю