Синтез оптимального регулятора руху системи «кран-вантаж». Частина 1]

Автори
Ромасевич Ю. О., Ловейкін В. С., Пилипенко А. П., Макарець В. В.
Номер журналу
Підйомно-транспортна техніка, 2020, №3(64)
Сторінки
45-53
DOI
10.15276/pidtt.3.64.2020.05
Анотація
Однією з проблем при експлуатації вантажопідйомних кранів, є усунення коливання вантажу на гнучкому підвісі, які виникають при переміщенні крана, а також при дії зовнішніх стохастичних впливів (вітрових поривів). Гасіння коливань вантажу супроводжуються затратами часу, що негативно позначається на продуктивності роботи крана, а також зумовлює додаткові витрати енергії. В роботі представлено спосіб розв’язку цієї задачі шляхом синтезу оптимального регулятора руху крана. Для синтезу регулятора була використана двомасова модель «кран-вантаж». У постановці задачі використано обмеження на величину рушійного зусилля, швидкість її зміни в часі та обмеження на швидкість руху крана. Було знайдено умови, які дали змогу отримати межі області пошуку коефіцієнтів регулятора і які відповідають стійкості руху системи. Для цього використано метод Рауса-Гурвіца.
Ключові слова
коливання вантажу, регулятор, стійкість руху, синтез, оптимізація.
Завантажити статтю