Використання моделі стрижня змінної довжини для динамічного аналізу пружних хвилеутворень канатів вантажопідйомних кранів. I.

Автори
Човнюк Ю. В., Остапущенко О. П., Кравчук В. Т., Кравченко І. М.
Номер журналу
Підйомно-транспортна техніка, 2021, №1(65)
Сторінки
17-30
DOI
10.15276/pidtt.1.65.2021.02
Анотація
У роботі використана модель стрижня змінної довжини для динамічного аналізу пружних хвилеутворень, які виникають у канатах вантажопідйомних механізмів кранів у процесах підйому/опускання вантажу. Для розв’язку таких задач необхідно вивчити хвильові поля у областях з рухомими границями та закономірності відбиття імпульсів від таких границь. В межах моделі стрижня (моделі каната) можливе виникнення таких режимів ударного навантаження, при котрих у стрижнях виникає зона пластичних деформацій, яка при цьому розширюється. У першому наближенні розповсюдження хвиль пружної частини стрижня розглянуте за припущення, що навантаження прикладене до рухомої з певною швидкістю границі розділення пружної та пластичної зон, не приймаючи до уваги процеси у пластичній зоні. Подібні за постановкою задачі для області з рухомою границею вивчаються у теорії теплопровідності (задача Стефана), однак пряме використання методів, розроблених для рівнянь параболічного типу, у хвильових задачах (котрі, як правило, описуються гіперболічними рівняннями у частинних похідних) некоректне, оскільки у останніх наявні похідні другого порядку по часу. Запропонований підхід, заснований на можливості побудови розв'язків хвильового рівняння з хвиль, відбитих від нерухомих і рухомих заданим чином границь напівнескінченної області. Встановлені основні характеристики пружних хвиль у стрижнях/канатах, котрі мають круговий поперечний переріз змінної площі, тобто стрижні у вигляді параболоїда обертання, конуса. Проведений порівняльний аналіз результатів, отриманих у вказаних стрижнях циліндричного типу постійного поперечного перерізу.
Ключові слова
модель, стрижень, змінна довжина, динамічний аналіз, пружні хвилеутворення, канати, вантажопідйомні механізми, крани, підйом/опускання вантажу.
Завантажити статтю