Експериментальні дослідження сумісного руху механізмів повороту та переміщення візка баштового крана. Частина 2

Автори
Ловейкін В. С., Ромасевич Ю. О., Пилипенко А. П., Муштин Д. І.
Номер журналу
Підйомно-транспортна техніка, 2021, №2(66)
Сторінки
4-19
DOI
10.15276/pidtt.2.66.2021.01
Анотація
У статті проведено аналіз експериментальних даних при сумісному русі механізмів повороту баштового крана та переміщення візка по балочній стрілі. Встановлено основні кінематичні, динамічні і електричні характеристики та показники, які відображають значну напруженість роботи механізмів у перехідних режимах руху. Досліджено причини виникнення коливань вантажу на гнучкому підвісі у нормальному і тангенціальному напрямках та встановлено фактори, які впливають на їх еволюцію. Досліджено струмові навантаження електроприводів механізмів з урахуванням того, що електродвигун механізму переміщення візка живиться від частотного перетворювача. Проведено аналіз причин розбіжності експериментальних даних та даних, які відповідають розробленим раніше математичним моделям сумісного руху механізмів повороту баштового крана та зміни вильоту вантажу. Аналіз виконано за максимальними і середньоквадратичними показниками, а також із використанням графічних залежностей. Серед основних причин розбіжності даних виступає вплив високочастотних коливань металоконструкції установки. Однак, теоретичні результати доволі точно описують низькочастотні маятникові коливання вантажу на гнучкому підвісі та їх динамічну дію на систему. Це стосується, зокрема, затухаючого характеру коливань та їх періоду.
Ключові слова
показники, експериментальні дані, баштовий кран, модель, аналіз.
Завантажити статтю