Вплив параметрів діаграм напруження-деформація дроту на характеристики граничних станів канатів

Автори
Чаюн И. М., Вовк П. Е.
Номер журналу
Підйомно-транспортна техніка, 2022, №1(67)
Сторінки
97-106
DOI
10.15276/pidtt.1.67.2022.09
Анотація
В попередніх роботах нами представлені розробки аналітичного визначення міцнісних і деформативних характеристик канатів при різних схемах їх навантаження. Визначення характеристик граничного пружного стану і несучої спроможності базуються на використанні схематизованих діаграм напруження-деформація дротів канату. В даній роботі досліджено вплив умовної границі пружності і параметрів лінійної схематизації діаграм напруження-деформація дротів на вказані міцнісні характеристики канатів. Вплив умовної границі пружності досліджено в інтервалі залишкових деформацій 0,0010,01%. Рекомендується використовувати умовну границю пружності σ0,05 і визначати її за 3-4-ма діаграмами σ-ε випробування зразків дроту. Так само рекомендується використовувати середні арифметичні значення параметрів лінійної схематизації діаграм: умовної границі текучості, модуля зміцнення, а також граничної рівномірної деформації дроту при розтяганні. Рекомендації, щодо умовної границі пружності підтверджені експериментальними даними інших авторів.
Ключові слова
деформовано-напружений стан, умовна границя пружності, граничний пружний стан канатів.
Завантажити статтю