Визначення міцності трьохшарової циліндричної оболонки

Автори
Фідровська Н. М., Слєпужніков Є. Д, Перевозник І.А.
Номер журналу
Підйомно-транспортна техніка, 2020, №2(63)
Сторінки
4-11
DOI
10.15276/pidtt.2.63.2020.01
Анотація
В статті розглянутий напружений стан трьохшарової циліндричної конструкції з урахуванням енергії зсуву заповнювача. В трьохшаровій конструкцій два зовнішні шари з’єднані за допомогою заповнювача, який має меншу міцність у порівнянні до зовнішніх шарів. Заповнювач забезпечує пружні властивості оболонці і працює на передачу зовнішнього тиску на зовнішні шари і поперечних зусиль зсуву. Жорсткість у трьохшарових конструкцій значно вища, ніж у суцільних металевих конструкціях. Крім того, вони витримують і більші навантаження, які виникають при прикладенні зовнішніх навантажень. В залежності від модулю пружності заповнювача у поперечному напрямку в трьохшарових конструкціях можуть виникати і поперечні деформації. В статті було розглянуто рівняння змінення кривизни окремого кільця у випадку, коли навантаження на оболонку розподілено впродовж однієї твірної і визначені нормальні напруження в площі симетрії при х = 0. При проведенні розрахунків були використані гіпотези про відсутність розтягнення кілець відносних деформацій в окружному напрямку та відсутності зсуву серединної поверхні. Був складений вираз для потенціальної енергії і за допомогою рівняння Ейлера варіаційної задачі отримано лінійне неоднорідне диференційне рівняння четвертого ступеню. Після вирішення цього рівняння аналітичним методом було отримана залежність для радіальний переміщень, що дає змогу визначати окружні і нормальні напруження в циліндричній оболонці. Отримане в науковому дослідження рішення задачі міцності трьохшарової циліндричної конструкції дозволяє визначити напруження в оболонці в залежності не тільки від геометричних її параметрів, але і модулю зсуву заповнювача, що покращує достовірність проектування і експлуатацію таких конструкцій, що дає певні рекомендації по її використанню.
Ключові слова
циліндрична оболонка, напруження, міцність, енергія зсуву, заповнювач, кривизна.
Завантажити статтю