Аналіз впливу параметрів кранового візка з гнучким підвісом вантажу на оптимальний динамічний режим його руху. I: Лінійна модель

Автори
Човнюк Ю. В., Остапущенко О. П., Кравченко І. М.
Номер журналу
Підйомно-транспортна техніка, 2020, №2(63)
Сторінки
47-57
DOI
10.15276/pidtt.2.63.2020.05
Анотація
При русі кранового візка вантаж на гнучкому підвісі здійснює коливання. Ці коливання суттєво впливають на характер руху кранового візка, а також на надійність роботи крана, його продуктивність та безпечність експлуатації. Усунення коливань вантажу під час руху кранового візка є актуальною задачею. Зазвичай проблему усунення коливань вирішують для випадків аналізу руху механічних систем під час перехідних режимів їх роботи (періоди пуску та гальмування), або ж протягом усього періоду руху. Проте аналіз впливу параметрів руху самого візка (кранової системи) на оптимальні режими функціонування вказаних систем не розглядається. Мета дослідження полягає у визначенні оптимального режиму руху кранового візка за динамічним критерієм під час розгону, а також у проведенні аналізу впливу параметрів кранового візка з гнучким підвісом вантажу на його оптимальний режим руху. Для розв’язку задачі по визначенню оптимального режиму руху кранового візка з гнучким підвісом вантажу використані методи класичного варіаційного числення, а також спеціальний динамічний критерій. Проаналізований вплив співвідношень мас вантажу та візка, частоти власних коливань системи на характер оптимального руху візка. Результати розв’язку подані графічними залежностями.
Ключові слова
крановий візок, вантаж, коливання, оптимальний режим, варіаційна задача, аналіз, гнучкий підвіс
Завантажити статтю