Експериментальні дослідження сумісного руху механізмів повороту та переміщення візка баштового крана. Частина 1

Автори
Ловейкін В. С., Ромасевич Ю. О., Пилипенко А. П., Муштин Д. І.
Номер журналу
Підйомно-транспортна техніка, 2020, №3(64)
Сторінки
15-26
DOI
10.15276/pidtt.3.64.2020.02
Анотація
У статті проведено опис процедур для проведення експериментальних досліджень сумісного руху механізмів повороту та переміщення візка баштового крана. Наведено конструкцію лабораторної моделі крана, обрано найбільш значимі характеристики, які необхідно виміряти, а також відповідне вимірювально-реєструюче обладнання (датчики та пристрій збору даних m-DAQ 14). Вказано місця встановлення датчиків на лабораторній моделі крана та програмне забезпечення для пристрою m-DAQ 14. Це дало змогу фіксувати кінематичні та електричні характеристики при сумісному русі механізмів повороту крана та переміщення візка. В експериментах використано два оптичні енкодери, датчик струму, акселерометр та два інклінометри. Для встановлення закономірностей впливу зміни факторів (маса вантажу, довжина гнучкого підвісу, початкове положення візка на стрілі та механізм, який перший починає рух) проведено планування експериментальних досліджень та наведено план першої серії експериментів. Він включав шістнадцять експериментів. Крім того, описано методику збору даних та їх обробки (інтерпретація за допомогою тарувальних залежностей, фільтрація від шумів та визначення похідних за допомогою інтерполяційних методів). Коротко описано процедури визначення індикаторів, які будуть використані у ході подальшого аналізу отриманих експериментальних даних.
Ключові слова
експериментальні дослідження, баштовий кран, планування, лабораторна модель.
Завантажити статтю