Дослідження впливу кута відхилення каната на його довговічність

Автори
Фидровська Н. М., Нестеренко В. В., Писарцов А. С.
Номер журналу
Підйомно-транспортна техніка, 2021, №2(66)
Сторінки
71-79
DOI
10.15276/pidtt.2.66.2021.07
Анотація
Всі канати розраховують на статичне навантаження без урахування напружень згину і кручення. При розрахунку каната виходять з його щільності та прямо вісної довжини. Реальні умови роботи каната дуже відрізняються від їх роботи на пробіжній машині. Але експериментальні дослідження, які були проведені вченими, визначити вплив різних факторів на долговічність канатів. На основі цих этих експериментів були розроблені методи розрахунків канатів. Використання запропонованої машини з кулісним механізмом для дослідження на сталість дозволили розширити емпірічні дані про знос каната під різними кутами, що в свою чергу дозволяє підвищити довговічність використання канатів в вантажопідйомних машинах. Основною причиною зносу канату є його перегини на блоках. Оцінка напруженого стану дротинок канату дуже складна, крім цього, наближені методики розрахунків, які ми маємо на теперішній час, не дозволяють зробити чіткі висновки про вплив великої кількості параметрів підйомного пристрою на роботу дротинок канату. Реальные условия работы каната очень отличаются от их работы на пробежной машине. Но экспериментальные исследования, проведенные учеными определили влияние разных факторов на долговечность канатов. На основе этих экспериментов были разработаны методы расчетов канатов. Использование предложенной машины с кулисным механизмом для исследования на устойчивость позволили расширить эмпирические данные про износ каната под разными углами, что в свою очередь, позволяет повысить долговечность использования канатов в грузоподъемных машинах. Допустимий кут відхилення канату на блоці знаходиться із умови обмеження перегину канату при виході із рівчака блоку.
Ключові слова
канат, барабан, довговічність, кут відхилення, блок, експериментальні дослідження.
Завантажити статтю