Структури динамічних та математичних моделей стрілових самохідних кранів при різних зовнішніх збудженнях для складання розрахункових комп’ютерних програм

Автори
Червоноштан А. Л., Колісник М. П., Шевченко А. Ф.
Номер журналу
Підйомно-транспортна техніка, 2022, №1(67)
Сторінки
63-77
DOI
10.15276/pidtt.1.67.2022.06
Анотація
В даній статті розглянуті структури динамічних та математичних моделей, що описують коливальний процес стрілових самохідних кранів (ССК) із гнучким підвісом стріли, та різною кількістю мас із врахуванням різних джерел збудження коливань системи від впливу вібраційного технологічного обладнання на гаку та дії механізму підіймання, або їх сумісній дії, що може мати місце при виконанні будівельно-монтажних, оздоблювальних та упоряджувальних робіт, при виконанні робіт нульового циклу, підготовчих робіт при спорудженні котлованів та подачі різних конструктивних елементів та матеріалів споруджуюмих об’єктів, або що підлягають відновленню та реконструкції після аварійних руйнувань. При цьому викладено аналіз літературних джерел у яких розглядалися ССК, як механічні системи, що складаються, наприклад із: 2-х мас, 3-х мас, 7-х мас. Огляд та аналіз публікацій показав, що достовірність результатів досліджень суттєво залежить від ступеня деталізації розрахункової схеми об’єкту, який досліджується, та оснащенню обліковою технікою, так як дозволяє визначити параметри коливань значної кількості мас систем, та їх взаємовплив. Мета роботи полягає у обґрунтуванні структури систем динамічних та математичних моделей, що описують коливальний процес ССК із гнучким підвісом стріли, із врахуванням різних джерел збудження коливань системи: від впливу вібраційного технологічного обладнання на гаку та дії механізму підіймання, або їх сумісній дії, та складання комп’ютерних програм і аналізу динаміки зміни показників системи. В основному матеріалі дослідження наведені побудови структур розрахункових динамічних та математичних моделей, що описують коливальний процес ССК із гнучким підвісом стріли при відсутності збуджень, та при різних зовнішніх збудженнях, які можуть бути вирішеними та дослідженими. Наведено математичну модель руху 11-ти масової динамічної моделі ССК із гнучким підвісом стріли для наступного складання комп’ютерних програм для визначення чисельних значень параметрів, а саме: власних частот і амплітудно-частотних характеристик, переміщень та прискорень мас, зусиль у пружних зв’язках при збудженнях на гаку крана.
Ключові слова
динамічна модель, математична модель, маса, вантаж, вантажопідіймальність, вібраційне обладнання, стріловий самохідний кран, стріла.
Завантажити статтю