1(37)

1
Підйомно-транспортна техніка, 2013, №1(37)
Зміст
 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Почка К. І. Аналіз усталених коливань металоконструкцій сучасних кранів, що мають тріщини скінченої довжини. – C. 4-21.
 4. Григоров О. В., Петренко Н. О., Губський С. О. Труднощі оцінки експлуатаційної придатності металоконструкцій кранів з різними товщинами елементів магніто-коерцитивним методом. – C. 22-31.
 5. Малащенко В. О., Гащук П. М., Малащенко В. В. Залежність тривалості вмикання кулькової муфти стартера транспортних засобів від її геометричних параметрів. – C. 32-41.
 6. Семенюк В. Ф., Михайлов Е. П., Вудвуд А. Н. Расчет рекуперируемой энергии приводов лифтов. – C. 42-49.
 7. Ставицкий В. В., Носко П. Л. Инженерный метод расчета кпд зубчатой передачи привода ПТМ. – C. 50-56.
 8. Войтенко Г. О. Бортовий електронний пристрій для підвищення динамічних характеристик екіпажа у пасажирському русі. – C. 57-60.
 9. Суглобов В. В., Михеев В. А., Ткачук Е. В. Постановка задачи определения входных данных для совместного автоматизированного расчёта, синтеза и оптимизации стреловой системы и системы уравновешивания портального крана. – C. 61-67.
 10. Малащенко В. О., Мартинців М. П., Малащенко В. В. Вплив тертя на величину передавального моменту кулькової обгінної муфти стартера автомобілів. – C. 68-75.
 11. Малащенко В. О., Федорук В. А., Стрілець В. М. Інерційно-фрикційні муфти без веденої напівмуфти, їх принцип роботи та деякі динамічні характеристики. – C. 76-85.
 12. Суглобов В. В., Михеев В. А., Ткачук Е. В. Методика определения входных геометрических данных для совместного автоматизированного расчёта, синтеза и оптимизации стреловой системы и системы уравновешивания портального крана. – C. 86-96.


Яндекс.Метрика