2(54)

1
Подъемно-транспортная техника, 2017, №2(54)
Содержание
 1. Титул.
 2. Содержание.
 3. Сочава А. І., Мартовицький Л. М., Глушко В. І., Фролов Р. О. Вплив концентрації напружень на опір втомі низьколегованої сталі в умовах асиметрії циклу. – C. 4-15.
 4. Ловейкін В. С., Ромасевич Ю. О., Шалатовська К. М. Математичне моделювання динаміки руху стрічкового транспортера. – C. 16-23.
 5. Венцель Є. С., Щукін О. В.Математична модель трибосполучень машин з позицій нерівновагової термодинаміки. – C. 24-28.
 6. Човнюк Ю. В., Діктерук М. Г., Комоцька С. Ю. Дискретно-континуальне моделювання та динаміка стрічкових конвеєрів у процесах пуску. I.. – C. 29-41.
 7. Семенюк В. Ф., Вудвуд А. Н. Аналитическое определение динамических нагрузок, возникающих при торможении механизма передвижения мостового крана. – C. 42-46.
 8. Погребняк Р. П. Структурний аналіз і кінематичний синтез стрижньового кулісного механізму захвата. – C. 47-56.
 9. Зубко Н. Ф., Немчук А. О.  Оптимизация резерва парка портовых перегрузочных машин. – C. 57-65.
 10. Ковалевський С. Г. Експериментальні дослідження навантаження тягової рами скрепера, працюючого у складі потяга. – C. 66-72.
 11. Чуфус В. М. К вопросу оценки теплового баланса составляющих шкивов ленточно-колодочного тормоза буровой лебедки при их воздушно-жидкостным охлаждением. – C. 73-84.


Яндекс.Метрика